בקרת איכות

brown
quality

סדרת בדיקות בקרת איכות קפדנית בהתאם לתקנים בינלאומיים מחמירים מלווה את תהליך הייצור במפעל, החל מחומרי הגלם והאריזות וכלה במוצר המוגמר המשווק בחנויות. 

קיימת הקפדה על שימוש בחומרי הגלם הטובים והאיכותיים ביותר על מנת להבטיח את איכות המוצרים.

המפעל מאושר ע"י משרד הבריאות והמכון לבקרה ואיכות.

רושדי פועלת באישור ובקרה של תווי התקן המחמירים ביותר בתחום המזון :

  • תקן ISO 9001 מהדורת 2000 - אישור בינלאומי ממכון התקנים,  המעיד על מערכת האיכות של מפעל רושדי תעשיות מזון בע"מ, שנמצא מוסמך ומתאים לדרישות תקן מחמירות בניהול ייצור ובקרה.
  • תקן HACCP - בטיחות המוצר - תכנית עקרונות שמטרתה להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר ובצריכתו.
  • תקן ISO 14001 - תקן ניהול איכות הסביבה - מחויבות ההנהלה וצוות העובדים במפעל להגן על איכות הסביבה, ועמידה בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיות וכן בכל דיני הסביבה הישימים לשם שמירה על איכות הסביבה.
  • תקן GMP - תקן לתנאי יצור נאותים. התקן מעיד כי תנאי הייצור במפעל עומדים בדרישות משרד הבריאות מבטיחים את איכות ובטיחות המוצר.
  • OHSAS 18000 - בטיחות עובדים
  • BRC – תקן אירופאי מחמיר לאיכות ובטיחות המוצר