חלבה בארכה וקפה.

מאת:

חלבה וקפה למזג האוויר הסגרירי.